Nyt informationssystem til London Underground

Nye krav til informationen i togene på ”JubileeLine” i London gjorde, at det eksisterende informa-tionssystem skulle gennemgå en større teknologi refreshment med en stram tidsplan. Informations-systemet bestod af et destinations- og tognummerdisplay og en kabine audio-/videoenhed.

Enkelt

For kundens var det et enkelt projekt-setup. Ansvaret for gennemførelsen blev placeret et sted, hvilket sikrede en effektiv eksekvering og målet for både konstruktionen og tidsplanen blev nået til kundens store tilfredshed.


Samarbejdsform
og Services

Intelligent

Udfordringen bestod i at udvikle en retrofit-løsning ud fra den eksisterende løsning med bevarelse af alle interfaces, mekaniske såvel som hardware og software. Kendte svagheder fra den nuværende konstruktion blev forbedret. Inden produktionsindkøring blev de øgede krav til tæthed testet lige-som EMC- og LVD-test for at sikre at det nye display og controller overholdte standardkravene.

Samskabende

Homatic blev valgt som overordnet projektansvarlig og foruden en håndfuld Homatic medarbejdere, blev to samarbejdspartnere inden for produktion koblet på opgaven på en effektiv måde – og det var det gode samarbejde mellem tre parter og kunden, som var medvirkende til, at vi kunne redesigne systemet med en tidsplan på kun 4 måneder. Projektet blev gennemført efter Homatics udviklings-model.

Projektindhold

Contractor, Elektronik board design, Layout, ARM Cortex, Linux, IPtest, EMC, LVD test, Mekanik Solid Works, NPI, produktionsindkøring, samarbejde

Kompetencer

Del projektet