Kvalitetssikring og sporbarhed under jorden

Krav til sporbarhed og nedbringelse af driftsomkostningerne og ikke mindst forbedring af kvaliteten var indledningen til udviklingen af et kappesvejsesystem for Logstor – en international aktør som udvikler og producerer en række rørsystemer til f.eks. fjernvarme, olie og gas.

Enkelt

Et vigtigt værktøj når rør installeres er plastmuffesvejseren. Den benyttes til at svejse de isolerende muffer omkring samlinger på fjernvarmerør. Dette værktøj skal fungere under alle forhold i marken, i smudsige omgivelser under ekstreme temperaturforhold, og skal samtidig være enkel at betjene for de folk, som arbejder med rørene. De har hverken tid eller baggrund til at betjene indviklet teknik, men har i stedet brug for en løsning, hvor alt sker ved nogle få tryk, når først rør og muffe er på plads.

Intelligent

Styring af strømme i 250A-klassen, måling og regulering af svejsetemperaturer efter forud fastlagte mønstre, wireless betjening, samt online registrering af parametre som GPS-position, data omkring den anvendte plastmuffe, foruden alle data vedrørende svejsningen stillede store krav til de tekniske kompetencer i projektgruppen. Homatic har også udført typetest og stået for papirarbejdet i forbindelse med CE mærkning af det samlede apparat, samt UL.

Samskabende

Homatic har haft ansvaret for og stået for udviklingen af det komplette system, som har været design og produktionsmodning af alt hardware, software og mekanik. Logstor har ekspertisen omkring den optimale svejseproces og er løbende blevet inddraget i projektet.

Det tætte samarbejde med kunden under hele projektforløbet har medført en stor tværfaglig forståelse for funktionaliteten, både på det fysiske svejseniveau, på hardwareniveau og på softwareniveau.

Projektindhold

Samarbejde, Elektronikdesign, Embedded software, PCB layout, Wireless, Mekanik, Teknologi, Sensorudvikling, Databehandling, Atmel, Design, PDA, Robusthed CEmærkning, Web præsentation, Applikationsforståelse

Del projektet