Fornyet ISO9001 certificering

In Nyheder by Anette

Torsdag den 31. maj fik vi af Bureau Veritas igen bekræftet, at vi uden anmærkninger, lever op til kravene i den nye risikobaserede kvalitetsstandard ISO9001:2015.

For vores kunder, medarbejdere og leverandører betyder ISO9001 certifikatet ensartede arbejdsgange, en strømlinet organisation med effektive processer og procedurer, der er med til at sikre bedre kundetilfredshed og ikke mindst reducere afvigelser.

Det stopper dog ikke her – vi ønsker kontinuerligt at forbedre kvaliteten i vores ydelser og det arbejde, som vores konsulenter udfører hos vores kunder. Derfor vil kunder hos Homatic løbende blive adspurgt om deres tilfredshed med vores arbejde ligesom en tilfredshedsmåling efter afsluttet leverance

Se ISO 9001:2015-certifikatet