Projektledelse


Projektledelse

Effektiv projektledelse er grundlaget for succes i ethvert projekt.
Ved blandt andet at faseopdele projekterne, sikres det, at vi ikke taber overblikket i selv store, komplekse sammenhænge. Antallet af faser afhænger af projektets type og omfang. Faserne kan være:

  • Idé- og specifikationsfase
  • Designfase
  • Prototypefase
  • Pilotfase
  • 0-seriefase

Synliggørelse af delmål er en forudsætning for, at vi sammen kan skabe succes. Vi baserer i høj grad vores projektarbejde på afholdelse af reviewmøder, og vi benytter en lang række egenudviklede checkskemaer.

En anden succesfaktor er effektiv kommunikation mellem de involverede parter. Vi bygger kommunikationen på en åben og ærlig dialog.

Det giver kunderne kompetent styring af udviklingsressourcer inden for mange ingeniørmæssige discipliner. I et ofte forceret udviklingsforløb er det en betingelse for en succesfuld udviklingsproces.

Vi tilbyder to roller som projektledere; administrative projektledere, hvor hovedvægten lægges på ledelse og projektadministration og tekniske projektledere, hvor hovedvægten lægges på håndtering og styring af teknologiimplementering.

Vi tager hånd om:

  • Løbende ressourcestyring
  • Løbende risikovurdering
  • Håndtering af afvigelser og nye krav