SAMARBEJDE

Vi er konsulenter. Men mennesker er først.

Hos os er stærke relationer nøglen til et godt samarbejde. Vi er i tæt dialog med vores kunder. Vi lytter og gør en dyd ud af at forstå deres forretning, kultur og behov. Samtidigt er vi tæt på vores konsulenter, og kender deres ønsker og ambitioner for deres arbejdsliv. Vi ved, hvad de er passionerede omkring, hvor deres styrker ligger, og hvem de er som mennesker. På den måde er vi i stand til at skabe et skarpt match. Hver gang.

Og vi holder fast i dialogen undervejs i et projekt. Gennem klare aftaler, proaktiv dialog og et fokus på trivsel fjerner vi sten på vejen, og sikrer rammerne for, at vores konsulenter kan skabe værdi fra dag 1 og gøre det, de er allerbedst til.

SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER

Sådan sikrer vi det rette match til dit projekt

Vi kan med kort varsel tilføre erfaren og specialiseret arbejdskraft til dit projekt. Vi ved hvor store omkostninger en forsinkelse kan have for virksomheden, så der skal rykkes hurtigt. Derfor har vi skabt en effektiv proces, der sikrer dig et skarpt match og succesfuldt samarbejdsforløb.

Behovsafklaring

Vi taler om projektet og den opgave, der skal løses. Hvilken rolle skal konsulenten indtage i projektet? Hvad er målet? Hvordan er teamet ellers sammensat? Hvilke arbejdsbetingelser tilbyder du kandidaten? Vi definerer sammen en kravsspecifikation.

Screening og samtale

Ud fra kravsspecifikationen udvælger vi en pulje af mulige kandidater, som vi afholder indledende samtaler med. Hvad er deres erfaring med de konkrete opgaver? Hvordan passer opgaven ind i deres kalender? I kølvandet på vores samtaler udvælger vi det bedste match til dit projekt og fremsender CV til dig. På den måde har vi lavet alt forarbejdet og præsenterer kun vores bedste bud til dig.

Samtale og kontrakt

Homatic indkalder og koordinerer samtalen med dig så der kan afklares, om det er det rette match. Der udarbejdes en kontrakt og samarbejdet igangsættes. Hver måned opgør vi konsulentens timeforbrug, og fremsender faktura.

Løbende dialog

Vi tjekker ind med dig en gang i måneden undervejs i projektet. Hvordan går det i projektet? er der noget, der ikke lever op til virksomhedens forventninger? Er der noget vi kan gøre for at styrke konsulentens opgaveløsning? Det taler vi også med konsulenten om. På den måde kan vi sikre et højt kommunikationsniveau og undgå, at misforståelser eller udfordringer bliver til problemer

Afslutning og evaluering

Når projektet nærmer sig en afslutning laver vi en evaluering af samarbejdet. Er der læring vi skal tage med videre? Er der noget vi skal gøre anderledes næste gang?

Det siger vores kunder om os

Danish Pump Manufacturer

”Homatic kender mine konsulentbehov og den faglighed jeg har brug for gennem konsulenter. Det giver et godt samarbejde fordi jeg er tryg ved at arbejde med dem.” Florian Wartenberg, Head of Electronics and System Test at Danish Pump Manufacturer

”GOMSpace har arbejdet sammen med Homatic i en del år efterhånden – og det har vi gjort fordi de forstår at levere den høje faglighed og fleksibilitet gennem konsulenter som vi har brug for. Desuden er de tæt på os, konsulenten og opgaven så matchet bliver godt hele vejen.”
Bjarke Ebbesen, Head of Radio Products, GOMSpace A/S

SAMARBEJDE MED KONSULENTER

Sådan hjælper vi din karriere på vej

Som erfaren konsulent har du ofte nok at se til, og der er ikke meget tid til at opsøge nye opgaver. Med os som partner kan du fokusere på det, du er allerbedst til, og lade os skaffe dig din næste opgave. Vi afsøger muligheder i markedet, og hjælper dig med at tage din karriere i den retning, du ønsker. Derfor har vi lavet en proces, der sikrer de bedste forudsætninger for at vil finder de rette opgaver, og du trives i dit arbejdsliv.

Karriereafklaring

Vi afdækker dine erfaringer og kompetenceområder – og taler om hvilke ønsker og ambitioner, du har for dit arbejdsliv. Hvilke områder ønsker du at arbejde med? Hvilken rolle ønsker du at indtage? Er der private forhold, som skal tages hensyn til? Foretrækker du at arbejde 4 dage om ugen? Vi respekterer dine ønsker og medtager dem i dialogen med virksomhederne.

Profilpitch og samtale

Vi laver opsøgende salg og kontakter samarbejdspartnere og andre virksomheder, som efterspørger profiler med dine kompetencer, og præsenterer din profil. Du indgår også i kandidatpuljen til vores kunders udbudte opgaver, såfremt der er et kompetencematch. Såfremt vi vurderer, at du er det rette til et projekt, fremsender vi dit CV til virksomheden. Herefter vil de typisk indkalde dig til en samtale for at vurdere, om der er et godt match. Såfremt det er tilfældet, indgår vi en kontrakt med virksomheden og med dig, og opgaveløsningen igangsættes.

Projektafvikling og fakturering

Du løser de aftalte opgaver hos virksomheden og laver en løbende timeregistrering i vores system. Vi har gjort det nemt, så du ikke skal bruge unødig tid på administration. Hver måned laver vi en opgørelse og opkræver virksomheden for din arbejdsindsats. Du sender ligeledes en faktura til os, som vi betaler hurtigt. Vi synes nemlig ikke, at det er rimeligt med lange betalingsfrister over for selvstændige konsulenter.

Løbende dialog

Vi tjekker ind med dig 1-2 gange i måneden undervejs i projektet. Hvordan går det? Er der udfordringer i projektet? Trives du med opgaverne? Er der noget vi kan gøre for at hjælpe din opgaveleverance? Det taler vi også med virksomheden om. På den måde kan vi sikre et højt kommunikationsniveau og undgå, at misforståelser eller udfordringer bliver til problemer.

Afslutning og evaluering

Når projektet nærmer sig en afslutning taler vi i god tid om
næste skridt. Er der mulighed for forlængelse i
virksomheden? Har du ønsker til kommende opgaver? På
den made kan vi være på forkant og sikre, at der er nye
spændende opgaver klar til dig, når projektet slutter.

Det siger vores konsulenter om os

Embedded Softwareudvikler ved Homatic

“De har et engagement ind i opgaverne på månedlig basis. Det er ikke sådan at man får en opgave og så må man sejle sin egen sø ind til næste kontrakt. Det er ret væsentligt, at det er en proces hvor alle er involveret. Det er fint, at de også har faglig indsigt i, hvad jeg laver.”

Automationsingeniør ved Homatic

“Samarbejdet kører upåklageligt. Timeregistreringen fungerer let. Alt er som det skal være.”

Freelance seniorkonsulent

“Jeg synes de er gode og åbne til at kommunikere. Det er det samme de taler om med kunden, som med mig. Der er ikke noget uigennemsigtigt. Det er konsistent.”

Freelance seniorkonsulent

“Samarbejdet er fint og de er fleksible. Vi taler sammen en gang om måneden.”