Produktgodkendelse - helt enkelt

Compliance & Test pakker

Vi har designet forskellige pakkeløsninger så det er enkelt for dig at vælge det som passer til dit behov med en klar proces og resultat til følge.
Tjek dem ud herunder

CEmærkning workshop

Vi kommer til Jer og giver rådgivning I Compliance test i forhold til gældende standarder inden for EMC, Elsikkerhed/LVD og UL for Jeres produkter

½ dag workshop

EMCtest

Gennemførelse af EMCtest og rapportering

Ca 1 -2 ugers proces

LVDtest

Elsikkerhed
Gennemførelse af LVD gennemgang, test og rapportering

1-2 ugers proces

CEmærkning workshopMed udgangspunkt i Jeres produkter vil vores eksperter i produktgodkendelser rådgive og guide Jeres medarbejdere i myndighedskrav og processen i hvordan Jeres produkter opnår CEmærkning.
Workshoppen kan foregå hos os eller hos Jer.

Process
Inden workshop:
Telefondialog om produktportefølje og hvilke aktiviteter der er foretaget vedr. myndighedsgodkendelse/produktgodkendelse

Workshop
Introduktion og fastlæggelse af workshoppens indhold i samarbejde med Jer
CE mærkning A-Z

Efter workshop
Opfølgning

EMCtestMed udgangspunkt i Jeres produkt, tilhørende direktiver og standarder som skal testes op imod, vil vores eksperter i produktgodkendelser gennemføre EMCtest i laboratorie. Herefter udarbejde EMCrapport og endelig evt. rådgive Jer om de yderligere krav til CE mærkning
Testen varetages af os i eksterne laboratorier.

Process

Inden aftale:
Telefondialog om kravene til produktet og hvilke tests som bør foretages. Du udfyldelser et dokument som beskriver forholdende vedr. EMCtesten. Dokuemntet leveres af Homatic.

Ved aftaleindgåelse
Tilbud udarbejdes på baggrund af EMCdokumentet og de krav der stilles til testen.
EMCtesten (varighed 1-2 uger afhængig af mulighed for booking i laboratorie):
Du skal som kunde levere en eller flere testenheder, evt. nødvendig special testudstyr/software som skal belaste og/eller overvåge enheden under test.
Fejler testen undervejs, vurderes det, om det giver mening at fortsætte for at kortlægge evt. andre fejl eller om testen skal stoppes med det samme. Vi kan bistå fejlfinding hvis det ønskes.

Efter EMCtesten (varighed 1-2 dage):
EMCrapport udarbejdes og som kan benyttes som dokumentation til CEmærkningen.

LVDtest (sikkerhedstest)Med udgangspunkt i Jeres produkt, vurderes ift. lavspændingsdirektivets krav, de test og undersøgelser som skal foretages. Herefter vil vores eksperter i produktgodkendelser gennemføre LVDtest i laboratorie. Efter successfuld test udarbejdes LVD testrapport.
Testen varetages af os i eksterne laboratorier.

Process

Inden aftale:
Telefondialog om kravene til produktet og hvilke tests som bør foretages. Evt. sendes foto, manual på dette tidspunkt for at give et mere præcist estimat på opgaven.

LVDtesten (Varighed ca 10 arbejdsdage):
Du skal som kunde levere en eller flere testenheder, sammen med nødvendig konstriktionsdokumentation, stykliste, manual, typeskilt mv.

Fejler testen undervejs, vurderes det, om det giver mening at fortsætte for at kortlægge evt. andre fejl eller om testen skal stoppes med det samme. Vi kan bistå fejlfinding hvis det ønskes.

Efter LVDtesten (varighed 1-2 dage):
LVDrapport udarbejdes og som kan benyttes som dokumentation til CEmærkningen.

Der tilbydes desuden rådgivning ift. øvrigt material for CEmærkning, Teknisk dossier, overensstemmelseserklæring, krav til typeskilt og manualer

Standarder vi tilbyder at teste imod


Homatics konsulenter har erfaring med at teste produkter inden for forskellige direktiver.
Herunder ses et udsnit som vi kan teste produkterne op imod.

Direktiver

  • EMCdirektivet
  • Lavspændingsdirektivet
  • Maskindirektivet
  • Medicodirektivet
  • Radiodirektivet (RED)

Standarder

  • EN 60601-1-2*
  • EN 61000

*Medical electrical equipment, General requirements for basic safety and essential performance